Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia uprzejmie informuje, iż na dzień 11 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 - 14.00 w Centrum Obywatelskim przy ul. Reymonta 20 w Krakowie została zaplanowana Lokalna Narada Obywatelska o Kosztach Energii. Organizatorem jest Fundacja Stocznia z Warszawy.
 
Celem procesu jest wspólny namysł obywatelek i obywateli nad kwestią kosztów energii i zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Organizatorzy mają na celu zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek różnych regionów Polski, przedstawicieli organizacji i instytucji oraz władze samorządowe i rządowe do wspólnej rozmowy, której celem będzie wypracowanie społecznie uzgodnionych i akceptowalnych rekomendacji działań w walce z ubóstwem energetycznym w Polsce.
Wydarzenie znajduję się na profilu Facebook – Miejskie Centrum Dialogu: https://fb.me/e/224YyCwvT oraz więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: https://naradaoenergii.pl/