Po rozpatrzeniu wszystkich nadesłanych wniosków, wyłonionych zostało 18 placówek, które wezmą udział w II-giej edycji projektu "Ogród z klasą".


Kandydaci do II-giej edycji reprezentowali łącznie 14 różnych dzielnic Krakowa. Niektóre dzielnice tj. Dębniki czy Prądnik Czerwony cieszyły się dużym zainteresowaniem, przez co jedna dzielnica reprezentowana była przez nawet 5 kandydatów. 
Zgodnie z regulaminem projektu zakwalifikowanych zostało 13 placówek szkolnych oraz 5 Przedszkoli Samorządowych. Z racji braku zgłoszeń z 4 dzielnic Krakowa, wybrane zostały dodatkowo 4 placówki powielające reprezentację danej dzielnicy. 

Poniżej znajduje się lista zakwalifikowanych placówek do II-giej edycji "Ogrodu z klasą":

1. Szkoła Podstawowa nr 18
2. Szkoła Podstawowa nr 38 im. Bractwa Kurkowego
3. Szkoła Podstawowa nr 95
4. Szkoła Podstawowa nr 21 w Krakowie
5. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 im. Janusza Korczaka w Krakowie
6. Samorządowe Przedszkole nr 137
7. Szkoła Podstawowa nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie
8. Szkoła Podstawowa nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego w Krakowie
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
10. Samorządowe Przedszkole nr 10
11. Szkoła Podstawowa nr 14
12. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11
13. Samorządowe Przedszkole nr 11
14. Samorządowe Przedszkole nr 185 Słoneczko
15. Samorządowe Przedszkole nr 187 Pod Lipami w Krakowie
16. Szkoła Podstawowa nr 101 im. H.Ch. Andersena
17. Szkoła Podstawowa nr 37
18. Szkoła Podstawowa nr 142 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie