Monika Leleń jest zawodowym pszczelarzem i hodowcą matek pszczelich.

Jest Sekretarzem Generalnym Związku Pszczelarzy Krakowskich. Jest również ekspertem Akademii Pszczelarskiej oraz instruktorem praktycznego pszczelarstwa podczas licznych kursów i warsztatów dla pszczelarzy. Jest ekspertem bardzo lubianych przez dzieci przed którymi odkrywa tajemnice pszczół. Ponadto Monika jest współtwórcą projektu Pasieka Kraków oraz koordynatorem projektu z ramienia stowarzyszenia. Promuje tradycyjne pszczelarstwo oparte na nowoczesnych metodach. Monika doskonale łączy dorobek pokoleń z współczesnymi narzędziami.

 

ENG

Monika Leleń is a professional beekeeper and bee breeder. She is the General Secretary of the Association of Krakow Beekeepers and the member of Polish Queen Bees Beekeepers’ Association. She is also an expert at the Beekeeping Academy, and an instructor of practical beekeeping during numerous courses and workshops for beekeepers. Moreover, Monika is one of the co-creators and of the Pasieka Kraków ("Krakow Apiary") Project and a project coordinator on behalf of the association. She promotes traditional beekeeping based on modern methods.