Obwieszczenie

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 672), w dniach od 2 września 2022 r. do dnia 31 października 2022 r., tj. na okres 60 dni, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, budynek „B” (sekretariat), w godzinach 6:30 – 14:00, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu sporządzone dla lasów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków. ISL – Lasy Gminy Kraków (nie figurujące w EGiB): Krowodrza (K-21, K-25), Nowa Huta (NH-46), Podgórze (P-67, P-69, P-80, P-90, P-103)
ISL – Lasy Gminy Kraków: Krowodrza (K-7, K-21, K-23), Nowa Huta (NH-39, NH-54), Podgórze (P-12, P-31, P-47, P-48, P-71, P-103, S-16),
UPUL – Lasy Gminy Kraków (nie figurujące w EGiB): Krowodrza (K-8, K-19, K-23), Podgórze (P-5, P-39, P-66, P-76), UPUL – Lasy Gminy Kraków: Krowodrza (K-10, K-18), Nowa Huta (NH-59), Podgórze (P-10, P-29, P-43),
Zastrzeżenia i wnioski do projektu upul oraz isl można wnosić do dnia 5 października 2022 r. do Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, budynek „B” (sekretariat).
Zaznacza się, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego, zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.jedn. Dz.U. 2021 poz. 1257).
 
Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 672), w dniach od 5 października 2022 r. do dnia 24 października 2022 r., tj. na okres 20 dni, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, budynek „B” (sekretariat), w godzinach 6:30 – 14:00, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt planu urządzenia lasu  dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu Gminy Miejskiej Kraków. PUL – lasy Skarbu Państwa w użytkowaniu Gminy Miejskiej Kraków: Krowodrza (K-10, K-15, K-19, K-33), Nowa Huta (NH-42), Podgórze (P-37, P-66, P-90, P-92, P-99)
Zastrzeżenia i wnioski do projektu pul można wnosić do dnia 24 października 2022 r. do Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, budynek „B” (sekretariat).


Obwieszczenie o wyłożeniach dokumentacji urządzeniowej