Zapraszamy Państwa na prezentację ekspertyzy opracowanej przez zespół ekspertów AGH w zakresie analizy zabezpieczeń ścian byłego kamieniołomu.

Wydarzenie odbędzie się 20 stycznia o godzinie 17:00 w Auli budynku A1 AGH.


Rewitalizacja jednego z najbardziej popularnych krakowskich parków, to ogromne wyzwanie zarówno pod kątem przeprowadzenia samej inwestycji, jak i pod kątem jej zakresu i charakteru.
Ukształtowanie i położenie Parku Bednarskiego to niezaprzeczalny walor tego miejsca, obligujący nas do szczególnej troski o połączenie rekreacji, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa.
Z uwagi na miejsce spotkania bardzo prosimy o stosowanie się do ogólnie obowiązujących zasad reżimy sanitarnego.
W wydarzeniu można wziąć udział zdalnie.


Spotykamy się w auli na II piętrze budynku A1 AGH.
Mapa Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami:
W wydarzeniu można wziąć również udział w formie on-line. Poniżej link do spotkania: