W siedzibie SARP Oddział Kraków 26 listopada 2021 ogłoszono wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji przebudowy Placu Juliusza Kossaka.


Autorami nagrodzonej koncepcji są Piotr Pasierbiński, Duc Ngo.


W ocenie jury zwycięska praca w najtrafniejszy sposób realizuje cele konkursu:
- Silna, wyrazista kompozycja koła-enklawy zieleni porządkuje obszar wnętrza urbanistycznego, budując nową tożsamość na poszanowaniu historii, otoczenia i tradycji, stając się tętniącym życiem miejscem spotkań jak niegdyś Willa Kossakówka.
- Geometryczna forma oraz jej topografia otwierają najważniejsze widoki i osie kompozycyjne oraz porządkują komunikację i funkcje placu.
- Kompozycja zieleni to poetyckie nawiązanie do palety malarskiej Kossaka, gdzie zamiast farb użyto składniki polskiego krajobrazu – wodę, łąki i drzewa.
- Autorzy w części studialnej w obszarze ul. Retoryka wprowadzają w interesujący sposób wspomnienie o dawnym przebiegu rzeki Rudawy, które jako odbicia w taflach wody stają się przewodnikiem po architekturze. Proponowane rozwiązanie projektowe w pracy konkursowej jest elastyczne i ekonomiczne, zarówno w realizacji jak i eksploatacji. Wrażliwość na kreowanie nowej przestrzeni przy jednoczesnym poszanowaniu historii miejsca jest atutem tej pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące zwycięskiej pracy