Kraków stale się rozwija, dlatego aby móc skutecznie i sprawnie odpowiadać na potrzeby mieszkańców powstaje „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”.


Będzie to dokument zawierający główne kierunki rozwoju Krakowa w zakresie architektury, transportu, urbanistyki jak również zieleni. Niezwykle ważnym elementem w tworzeniu Studium będzie głos i doświadczenia mieszkańców Krakowa, dlatego trwają konsultacje społeczne w ramach prac prowadzonych nad sporządzeniem nowego Studium. Spotkania rozdzielone zostały na różne bloki tematyczne, ostatnie ze spotkań dotyczyć będzie zagadnień środowiskowych.

Spotkanie to odbędzie się dnia 23 listopada 2021 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej w Tauron Arenie
(ul. Lema 7, 31-571 Kraków) oraz w formie online.

Zapisy pod adresem: https://www.zaprojektujmykrakow.org/

Wydział Planowania Przestrzennego UMK wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej zaprasza na spotkanie.