Informujemy, ze na podstawie zezwolenia nr ZN-III.5146.321.2021 oraz pozwolenia ZN-III.5146.321.2021.1 z dnia 20.07.2021.

wydanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostanie usunięty Klon zwyczajny o obw. pnia 209 cm rosnący w Parku Bulwary Wiślane w rejonie Bulwaru Inflanckiego. Drzewo po burzy utraciło jeden ze znacznych konarów od strony południowo-zachodniej, powodując znaczący ubytek w strukturze pnia.  Przedmiotowe drzewo zostanie usunięte w trybie pilnym z uwagi na zagrożenie dla użytkowników parku.