Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w roku 2019 zrealizował zadanie nieinwestycyjne dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. „Urządzanie terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019”.

W sobotę 7 grudnia zapraszamy na pierwsze morsowanie nad Bagrami.

W dniach 26-28 listopada Zarząd Zieleni Miejskiej gościł partnerów projektu LIFE URBANBREEN. Spotkanie śródokresowe projektu i wizyta monitorująca była okazją do przeglądu wszystkich przeprowadzonych działań i zaplanowania kolejnych. Nasi pracownicy oraz przedstawiciele R3 GIS, ProGea 4D, Anthea oraz Uniwersytetu w Mediolanie wzięli udział w szkoleniu na temat efektywnego zarządzania terenami zieleni oraz odbyli wizytę terenową w Parku Lotników, którego część jest obszarem pilotażowym projektu.

50 drzew w Parku Krakowian przy ul. Puszkarskiej zostało posadzonych. Łącznie rodzice dla swoich pociech posadzili już ponad 1400 drzew.

Pakiety sponsorskie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie to sposób m.in. na wzmacnianie wśród krakowskich firm poczucia społecznej odpowiedzialności biznesu oraz okazja do współdziałania, które owocuje akcjami zazieleniania naszego miasta.