Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, iż na podstawie zezwolenia nr 689/21 oraz pozwolenia 688/2021 z dnia 14.07.2021 r. Miejskiego Konserwatora Zabytków, usunięty zostanie skrzydłorzech kaukaski o obw. pnia 172 cm rosnący przy galerii Bronisława Chromego w Parku Decjusza.

Zaadoptuj poidełko dla ptaków!

3 lipca 2021 roku otwarliśmy kolejny park kieszonkowy - Kasztanowy Ogród Krakowian.
W dniu 7 lipca 2021 r. na terenie ogród jordanowskiego w Parku Tysiąclecia na mocy decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego wycięta zostanie wierzba iwa.

Kraków wraz z Helsingborg (Szwecja), Sofia (Bułgaria) and Tallinn (Estonia), trafił do ścisłej finałowej czwórki ubiegającej się o tytuł „Zielonej Stolicy Europy 2023”.

Zapraszamy na Piknik Wielokulturowy na Przystań na Plaży 10 lipca (sobota) 2021 r.

W dn. 30.06.2021 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez II Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju – Pana Jerzego Muzyka przy udziale Zastępcy Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie ds. Inwestycji – Pana Jarosława Tabora, Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze – Pana Szymona Toboły, Radnego Miasta Krakowa – Pana Jacka Bednarza, w sprawie możliwych modyfikacji projektu rewaloryzacji Parku im. Wojciecha Bednarskiego w związku z uchwałą nr XXXI/434/2021 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie stanowiska Rady Dzielnicy XIII Podgórze w zakresie rozwiązań zawartych  w projekcie wykonawczym pn. „Rewaloryzacja Parku im. W. Bednarskiego” .

Lato z „Symbiozą” - zapisy na lipiec ruszyły!
W związku z prowadzonymi pracami wodno-kanalizacyjnymi przy Parku Zakrzówek czasowo zamknięta zostanie ul. Norymberska.
25 czerwca Miasto Kraków podpisało porozumienie ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe SA dotyczące dzierżawy terenów pod estakadami kolejowymi!