Mimo iż teren znajdujący się pomiędzy ulicami Wielicką, Jerzmanowskiego, Aleksandry i Ćwiklińskiej uznawany jest za park, w sensie formalnym ciągle nim nie jest… Ten prawie 12 ha obszar czeka ciągle na uporządkowanie kwestii własnościowych niektórych z przylegających doń działek. Po zakończeniu procesu wykupu, Zarząd Zieleni Miejskiej będzie wnioskował do Rady Miasta by teren ten został oficjalnie uznany za park.

W dniu 15.12.2015 o godz. 16.00 odbyło się pierwsze z serii spotkań z mieszkańcami Krakowa w ramach cyklu „Co w trawie piszczy”. Spotkania te mają na celu informowanie mieszkańców o aktualnych działaniach Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ale również ich angażowanie w tematykę zieleni w mieście poprzez stworzenie swego rodzaju „Zielonej Rady Krakowa”. Spotkania te będą kontynuowane w nowym roku. O terminie kolejnego spotkania poinformujemy na stronie i fanpage’u Zarządu.

Od kilku dni nad Krakowem unosi się gęsta warstwa smogu. Stężenie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 odnotowane na stacjach pomiarowych: Kraków – Aleja Krasińskiego, Kraków – Nowa Huta przekracza 200 µg/m3. Jest to znacznie więcej niż dopuszczają normy – 50 µg/m3 dla PM10 i 25 µg/m3 PM2,5. Oznacza to konieczność ogłoszenia II stopnia zagrożenia smogowego.

W dniu 27 października rozstrzygnięty został konkurs na projekt muralu "Patriotyczna renowacja, odnowienie muszli koncertowej w Parku Zielony Jar". Nagroda główna przypadła Pani Paulinie Jaklik.

Zapraszamy na Święto Plant.