Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w roku 2020 zrealizował zadanie nieinwestycyjne dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. „Urządzanie terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku 2020”.

Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” w Krakowie wraz z pożegnaniem wakacji zakończyło swój pierwszy cykl edukacyjno-przyrodniczy pt. „Lato z Symbiozą”. Bohaterem każdego tygodnia była inna roślina, stanowiąca motyw przewodni dla prowadzonych zajęć.

W dniu 18.09.2020 roku godziny pracy Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie zostają skrócone do godziny 15.00 z powodu odbywającego się meczu na Stadionie Miejskim przy ul. Reymonta 20.

Za utrudnienia Przepraszamy.

Szacuje się, że 78% wszystkich gatunków roślin występujących na Ziemi jest owadopylna (w tym ponad 200 gatunków roślin uprawnych). Wiele badań naukowych wskazuje, że z roku na rok liczba owadów zapylających drastycznie maleje.

Zarząd Zieleni Miejskiej informuje o rozstrzygnięciu II przetargu nieograniczonego na wyłonienie dzierżawcy pawilonu wielofunkcyjnego w Parku Reduta wraz z równoczesnym pełnieniem funkcji operatora parku.