W nawiązaniu do Regulaminu Konkursu na opracowanie "Koncepcji zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku Młynówka Królewska po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze" Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zawiadamia oraz zaprasza uczestników konkursu na publiczne ogłoszenie jego wyników, które odbędzie się w dniu 15 września 2016 r. (czwartek) o godz. 17.00 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza otwarty nabór na wybór Partnera projektu w zakresie zwiększenia bioróżnorodności i efektywności wykorzystania usług ekosystemów zieleni miejskiej dla zrównoważonego rozwoju Krakowa, wpisujący się w Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 objęte konkursem nr POIS.2.5/2/2016, realizowanym przez Ministerstwo Rozwoju, jako Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dniu 7 lipca 2016 roku jedna z najbardziej zniszczonych rzeźb w Parku Krakowskim - „Para” Tadeusza Szpunara, trafiła do Pracowni Konserwacji Rzeźby Muzeum Narodowego w Krakowie. Odrestaurowane dzieło wróci do parku Krakowskiego w 2018 roku.

W ramach Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie działa od początku roku specjalny zespół, do którego zadań należy konserwacja i utrzymanie zieleni w dwóch najbardziej znanych krakowskich parkach – Parku Jordana i Parku Krakowskim. W skład zespołu wchodzi 5 pracowników. Do ich dyspozycji poza podstawowym wyposażeniem ogrodniczym jest jedna nowoczesna maszyna wielofunkcyjna firmy Kärcher oraz specjalistyczny ciągnik John Deere. Ich zakres działań jest bardzo szeroki  - od kompleksowej pielęgnacji trawników po konary drzew.

W poniedziałek, 27 czerwca o godz. 18:00 w Sali Audiowizualnej MOCAK-u, odbędzie się spotkanie konsultacyjne połączone z prezentacją projektu posadowienia rzeźb artystki dla Pokoju UNESCO - Hedvy Ser - w przestrzeni miejskiej Krakowa.

Dziś o 15.00 w trakcie posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej w Sali Dietla w krakowskim Magistracie odbędzie się prezentacja projektów 3 Smoczych Skwerów. Koszt planowanych inwestycji to ok. 3 mln zł. Smocze Skwery pojawią się do końca roku w parkach: Lotników, Dąbie i w Parku Rzecznym Wilga i zachwycą nawet te Duże Dzieci!

Łagodna zima i jesienne wiatry, które rozwiewając liście kasztanowców na tereny sąsiednie utrudniły ich dokładne posprzątanie, sprawiły że w niektórych miejscach szrotówek pojawił się w tym roku wyjątkowo licznie. Mowa o niewielkim motylku wielkości mola sukiennika, którego gąsienica jednak nie uszkadza wyrobów z wełny, a liście kasztanowca.

W dniu 25.04.2016 obradowało jury w sprawie konkursu na projekt koncepcyjny tzw. Parku Zabłocie między bulwarem Lotników Alianckich a ul. Zabłocie (na terenie dawnej Stacji Kraków-Wisła). Do konkursu zgłoszono kilkadziesiąt prac z Polski i zagranicy. Po szczegółowej analizie wszystkich nadesłanych prac jury wybrało 3, które będą poddane konsultacjom społecznym. Na podstawie wybranej koncepcji powstanie ostateczny projekt parku.

W dniach 22-23 kwietnia obchodzone są na świecie DNI ZIEMI.

Rozstrzygnięcie konkursu na projekt ALEI PODRÓŻNIKÓW, ODKRYWCÓW I ZDOBYWCÓW w KRAKOWIE