Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu położonego w pobliżu Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.

W dniu 6 września 2016 roku ogłoszono wyniki konkursu na projekt studialny dla zagospodarowania terenu Zakrzówka.
Wybrano 4 spośród 34 nadesłanych prac. Po wielogodzinnych obradach Jury jednogłośnie zadecydowało o nie przyznaniu I nagrody.
Zapraszamy do udziału w kolejnej akcji zalesiania. Tym razem do obsadzenia bukiem, olchą i wiązem przeznaczony jest teren o powierzchni 1,5 ha w Lesie Tonie. Z tego na 20 arach zasadzicie sami buka 3/0 pod szpadel. Parkingi dla samochodów od ul. Chabrowej i Skotnica. Start 15.10 godzina 9.00
link do wydarzenia las.  Sadzenie zakończymy obowiązkowym ogniskiem z kiełbaskami :-) Do zobaczenia.

Debata w sprawie koncepcji zagospodarowania Zakrzówka

 30 września 2016 roku, o godzinie 18.30 w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory przy Rynku Głównym 35 odbędzie się otwarta debata, dotycząca projektów zagospodarowania terenów Zakrzówka. O koncepcjach  parku Zakrzówek opowiedzą architekci z zespołów projektowych.

W dniu 15 września ogłoszone zostały wyniki konkursu projektowego na opracowanie "Koncepcji zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku Młynówka Królewska po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze". Wyróżniono cztery prace spośród 7 nadesłanych na konkurs.
W nawiązaniu do Regulaminu Konkursu na opracowanie "Koncepcji zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku Młynówka Królewska po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze" Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zawiadamia oraz zaprasza uczestników konkursu na publiczne ogłoszenie jego wyników, które odbędzie się w dniu 15 września 2016 r. (czwartek) o godz. 17.00 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza otwarty nabór na wybór Partnera projektu w zakresie zwiększenia bioróżnorodności i efektywności wykorzystania usług ekosystemów zieleni miejskiej dla zrównoważonego rozwoju Krakowa, wpisujący się w Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 objęte konkursem nr POIS.2.5/2/2016, realizowanym przez Ministerstwo Rozwoju, jako Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dniu 7 lipca 2016 roku jedna z najbardziej zniszczonych rzeźb w Parku Krakowskim - „Para” Tadeusza Szpunara, trafiła do Pracowni Konserwacji Rzeźby Muzeum Narodowego w Krakowie. Odrestaurowane dzieło wróci do parku Krakowskiego w 2018 roku.

W ramach Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie działa od początku roku specjalny zespół, do którego zadań należy konserwacja i utrzymanie zieleni w dwóch najbardziej znanych krakowskich parkach – Parku Jordana i Parku Krakowskim. W skład zespołu wchodzi 5 pracowników. Do ich dyspozycji poza podstawowym wyposażeniem ogrodniczym jest jedna nowoczesna maszyna wielofunkcyjna firmy Kärcher oraz specjalistyczny ciągnik John Deere. Ich zakres działań jest bardzo szeroki  - od kompleksowej pielęgnacji trawników po konary drzew.

W poniedziałek, 27 czerwca o godz. 18:00 w Sali Audiowizualnej MOCAK-u, odbędzie się spotkanie konsultacyjne połączone z prezentacją projektu posadowienia rzeźb artystki dla Pokoju UNESCO - Hedvy Ser - w przestrzeni miejskiej Krakowa.