Już 24.11.2016 roku o godz. 10.00 nastąpi oficjalne otwarcie pierwszej tego typu trasy edukacyjnej w Polsce. Trasa powstała na terenie Parku Leśnego Witkowice przy współpracy z dr inż. Magdaleną Frączek z Uniwersytetu Rolniczego. Główną ideą przyświecającą powstaniu trasy w tej lokalizacji była chęć przyciągnięcia mieszkańców Krakowa do mało na ten moment znanego im miejsca, które dysponuje niezwykłymi walorami przyrodniczymi. Las Witkowicki położony jest w północnej części Krakowa, niedaleko gęsto zaludnionego osiedla Górka Narodowa. Jest to las łęgowy przez który płynie rzeka Bibiczanka. Główny drzewostan stanowią gatunki: klon, jesion, brzoza, olcha i modrzew. Dodatkową atrakcję lasu stanowią liczne gatunki ptaków wśród nich dzięcioł zielony, kowalik, a nawet rzadko spotykany zimorodek.

Wspólnie z Radą Dzielnicy XIII Podgórze oraz Instytutem Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej przy patronacie honorowym Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu ogłaszamy konkurs na koncepcję zagospodarowania Stawu Płaszowskiego.

Akademia Młodego Krakowianina to projekt pilotażowy, skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy I-III). Ma na celu kreowanie wizerunku Krakowa jako gminy społecznie odpowiedzialnej, zaangażowanej w edukowanie dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie ekologii, bezpieczeństwa, a także tematyce związanej z funkcjonowaniem miasta jako nowoczesnej metropolii. Projekt, oprócz kształtowania wśród najmłodszych postaw prospołecznych i proekologicznych, umożliwia realizację zainteresowań kulturalnych
i sportowych.

W dniu 15 października 2016 r zakończyło się głosowanie mieszkańców na prace wyłonione w konkursie studialnym na zagospodarowanie terenu Zakrzówka. Mieszkańcy mogli wybrać jedną spośród czterech nagrodzonych prac. Głosowanie trwało od 1 października. Prace poddane ocenie mieszkańców dostępne były na stronie Zarządu Zieleni Miejskie w Krakowie – www.zzm.krakow.pl.

W dniu 23 września zainaugurowaliśmy w Parku Bednarskiego wspólnie ze Stowarzyszeniem Podgorze.pl oraz Radą Dzielnicy XIII "XV Podgórskie Dni Otwartych Drzwi". Przygotowanym wydarzeniem uczciliśmy również 120-lecie powstania Parku. Pięknym wprowadzeniem były odczytane wspomnienia założyciela - Wojciecha Bednarskiego, po których nastąpił brawurowy występ Orkiestry Dętej Solvay.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu położonego w pobliżu Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.

W dniu 6 września 2016 roku ogłoszono wyniki konkursu na projekt studialny dla zagospodarowania terenu Zakrzówka.
Wybrano 4 spośród 34 nadesłanych prac. Po wielogodzinnych obradach Jury jednogłośnie zadecydowało o nie przyznaniu I nagrody.
Zapraszamy do udziału w kolejnej akcji zalesiania. Tym razem do obsadzenia bukiem, olchą i wiązem przeznaczony jest teren o powierzchni 1,5 ha w Lesie Tonie. Z tego na 20 arach zasadzicie sami buka 3/0 pod szpadel. Parkingi dla samochodów od ul. Chabrowej i Skotnica. Start 15.10 godzina 9.00
link do wydarzenia las.  Sadzenie zakończymy obowiązkowym ogniskiem z kiełbaskami :-) Do zobaczenia.

Debata w sprawie koncepcji zagospodarowania Zakrzówka

 30 września 2016 roku, o godzinie 18.30 w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory przy Rynku Głównym 35 odbędzie się otwarta debata, dotycząca projektów zagospodarowania terenów Zakrzówka. O koncepcjach  parku Zakrzówek opowiedzą architekci z zespołów projektowych.

W dniu 15 września ogłoszone zostały wyniki konkursu projektowego na opracowanie "Koncepcji zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku Młynówka Królewska po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze". Wyróżniono cztery prace spośród 7 nadesłanych na konkurs.