Ogrody Społeczne to projekt będący odpowiedzią na światowy trend tworzenia w przestrzeni miejskiej ogrodów uprawianych przez mieszkańców.

PARK KIESZONKOWY - OGRÓD KWIETNY

Lokalizacja

Dzielnica I Stare Miasto

przy ul. Łobzowskiej

Zarząd Zieleni Miejskiej w swoich działaniach od samego początku stawia z jednej strony na innowacyjność, z drugiej na współpracę z mieszkańcami.

Ogrody Krakowian to projekt realizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Zima nieodłącznie wiąże się z koniecznością utrzymania "czarnych" odlodzonych powierzchni dróg oraz chodników, po których poruszają się piesi.
Wodny plac zabaw w Parku Jordana to inwestycja finansowana z Budżetu Obywatelskiego 2016. 
Szereg prac prowadzonych w ramach rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego z pewnością wpłynie korzystnie na oblicze i atrakcyjność tego wyjątkowego miejsca.

Prezentujemy ostateczną wersję projektu koncepcyjnego zagospodarowania Parku Zakrzówek w Krakowie,

Zgodnie z art. 33, art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r poz. 1405 z późn. zm.)

czytaj dalej

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 788), w dniach od 20 września 2017 r. do dnia 18 listopada 2017 r., tj. na okres 60 dni, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 28 (sekretariat), w godzinach 7:30 – 15:00, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz wniosek o uznanie lasów za ochronne, sporządzany dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz projekty uproszczonego planu urządzenia lasów Gminy Kraków – lasy położone: w obrębach 6; 74; 75; 76 – Podgórze (uroczyska: Dąbrowa, Kowadza) w obrębie 33 – Krowodrza (uroczyska Gaik, Tonie) zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.