Rozpoczynamy cykl spotkań poświęconych zagospodarowaniu podwórek w Nowej Hucie.

Osiedla Nowej Huty zyskają nowe żywopłoty.

W dniu 5 września 2018 r. został wyłoniony Wykonawca, który w ramach zadania pn. „Spotkajmy się na podwórku” – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, przeprowadzi konsultacje społeczne oraz opracuje koncepcje projektowe dla ośmiu podwórek na terenie Nowej Huty - https://zzm.krakow.pl/przetargi.html?task=szczegolyPrzetarg&id=282

W dniu 8 września 2018 r. przy okazji Święta Ulicy Tetmajera odbyła się prezentacja koncepcji przyszłego parku, Parku Tetmajera.

W dniu 4 września Zarząd Zieleni Miejskiej podał do publicznej wiadomości informacje o unieważnieniu postępowania na wyłonienie operatora Ośrodka Edukacji Ekologiczne, który mieścić się będzie w Pawilonie Okocimskim na Polanie Lea w Lesie Wolskim.