Grupa 50 studentów uczących się o mediach społecznościowych w zarządzaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim postanowilła zrobić coś innego, ale zarazem pożytecznego dla społeczności. Tak oto powstał pomysł na projekt #naroguDekerta.
Za pośrednictwem platformy crowdfundingowej Polak Potrafipolakpotrafi.pl/projekt/na-rogu-dekerta – 15.12.2016 roku została uruchomiona zbiórka funduszy na realizację projektu. Kwota minimalna potrzebna do jego stworzenia to 20 tysięcy złotych. Zbiórka zakończy się 29.01.2017 roku.


NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI W KRAKOWIE
Z dniem 31.12.2016r. przestało obowiązywać porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Krakowa a Nadleśniczym Nadleśnictwa Myślenice oraz porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Krakowa a Nadleśniczym Nadleśnictwa Miechów w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Już 24.11.2016 roku o godz. 10.00 nastąpi oficjalne otwarcie pierwszej tego typu trasy edukacyjnej w Polsce. Trasa powstała na terenie Parku Leśnego Witkowice przy współpracy z dr inż. Magdaleną Frączek z Uniwersytetu Rolniczego. Główną ideą przyświecającą powstaniu trasy w tej lokalizacji była chęć przyciągnięcia mieszkańców Krakowa do mało na ten moment znanego im miejsca, które dysponuje niezwykłymi walorami przyrodniczymi. Las Witkowicki położony jest w północnej części Krakowa, niedaleko gęsto zaludnionego osiedla Górka Narodowa. Jest to las łęgowy przez który płynie rzeka Bibiczanka. Główny drzewostan stanowią gatunki: klon, jesion, brzoza, olcha i modrzew. Dodatkową atrakcję lasu stanowią liczne gatunki ptaków wśród nich dzięcioł zielony, kowalik, a nawet rzadko spotykany zimorodek.

Wspólnie z Radą Dzielnicy XIII Podgórze oraz Instytutem Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej przy patronacie honorowym Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu ogłaszamy konkurs na koncepcję zagospodarowania Stawu Płaszowskiego.
Na wizję lokalną w terenie przewidywaną zgodnie z założeniami konkursu zapraszamy w dniu 24.10.2016 r. o godz. 10:00. Miejsce zbiorki przy Krakowskim Centrum Handlowo Targowym przy ul. Krzywda 1.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zaprasza do składania ofert dotyczących opracowania studiów wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie udokumentowanego doświadczenia w postaci co najmniej 10 dokumentacji aplikacyjnych dla projektów inwestycyjnych, które uzyskały dofinansowanie ze środków europejskich, w tym co najmniej 5 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 lub na lata 2014-2020.

Park Reduta
Park Duchacki
Park Zabłocie: Stacja - Wisła