Zachęcamy wszystkich mieszkańców do ograniczenia wizyt w miejscach publicznych do minimum.

Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w dniu 29.02.2020 r. otwiera dla zwiedzających swoje ekspozycje stałe.

Od 2 marca do 24 kwietnia 2020 r. zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące modernizacji placu zabaw między ul. Opolską, a ul. Krowoderskich Zuchów.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zaprasza do składania ofert na uruchomienie i sprawowanie funkcji operatora Krakowskiego Tramwaju Wodnego na rzece Wiśle przez 2 lata,  w sezonach 2020-2021