Zapraszamy do dialogu technicznego  na potrzeby przygotowania postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na kompleksowej modernizacji oraz utrzymaniu obiektu Dworu w Wadowie.

Miło nam ogłosić, że szukamy kolejnych ogrodniczek i ogrodników do naszego zespołu konserwacji zieleni. 👩‍🌾👩‍🌾

Czy na pewno w lesie panuje cisza? Zawsze skupiamy się wędrując po lesie na tym co widzimy, a wiele cennych informacji umyka nam ponieważ nie potrafimy słuchać.

Obecnie na terenie Zakrzówka prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem terenu pod realizację Parku Zakrzówek.

Zdjęcie Parku Krakowskiego na dole we wtorek, u góry w środę rano. Zastosowana w Parku Krakowskim nawierzchnia mineralna hansegrand jest nawierzchnią przepuszczalną, powszechnie stosowaną w zabytkowych parkach ze starodrzewiem, dla którego asfalt nie jest dobrym rozwiązaniem.