- Leży Ci na sercu zieleń Krakowa?
- Chcesz coś zmienić w przestrzeni, która Cię otacza?
- Masz ciekawe pomysły, które mogą posłużyć wszystkim mieszkańcom Twojej dzielnicy, ale nie wiesz skąd wziąć na nie pieniądze?

Park nie park

Mimo iż teren znajdujący się pomiędzy ulicami Wielicką, Jerzmanowskiego, Aleksandry i Ćwiklińskiej uznawany jest za park, w sensie formalnym ciągle nim nie jest… Ten prawie 12 ha obszar czeka ciągle na uporządkowanie kwestii własnościowych niektórych z przylegających doń działek. Po zakończeniu procesu wykupu, Zarząd Zieleni Miejskiej będzie wnioskował do Rady Miasta by teren ten został oficjalnie uznany za park.

W dniu 15.12.2015 o godz. 16.00 odbyło się pierwsze z serii spotkań z mieszkańcami Krakowa w ramach cyklu „Co w trawie piszczy”. Spotkania te mają na celu informowanie mieszkańców o aktualnych działaniach Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ale również ich angażowanie w tematykę zieleni w mieście poprzez stworzenie swego rodzaju „Zielonej Rady Krakowa”. Spotkania te będą kontynuowane w nowym roku. O terminie kolejnego spotkania poinformujemy na stronie i fanpage’u Zarządu.

Od kilku dni nad Krakowem unosi się gęsta warstwa smogu. Stężenie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 odnotowane na stacjach pomiarowych: Kraków – Aleja Krasińskiego, Kraków – Nowa Huta przekracza 200 µg/m3. Jest to znacznie więcej niż dopuszczają normy – 50 µg/m3 dla PM10 i 25 µg/m3 PM2,5. Oznacza to konieczność ogłoszenia II stopnia zagrożenia smogowego.

W dniu 27 października rozstrzygnięty został konkurs na projekt muralu "Patriotyczna renowacja, odnowienie muszli koncertowej w Parku Zielony Jar".

Nagroda główna przypadła Pani Paulinie Jaklik.