PARK MIEJSKI BAGRY WIELKIE – CZĘŚĆ WSCHODNIA
17 lutego 2017 r. podczas trzygodzinnych konsultacji społecznych mieszkańcy Krakowa mieli okazję przedstawić propozycje zagospodarowania terenu wokół Zalewu Bagry

Wielki sukces PARKU KRAKOWIAN!

W dniu 17 lutego 2017 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami Krakowa dotyczące propozycji zagospodarowania terenu wokół Zalewu Bagry a przede wszystkim ich wschodniej części. Celem spotkania było określenie realnych potrzeb dotyczących przyszłego charakteru tego miejsca. Uczestnicy konsultacji zostali podzieleni na cztery grupy. Każda wypracowała najistotniejsze elementy mające stać się podstawą stworzenia najlepszego rozwiązania architektoniczno-krajobrazowego dla Zalewu Bagry.

DRUGA EDYCJA PARKU KRAKOWIAN - JESIEŃ 2017

W związku ze stwierdzonymi w ostatnich dniach przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie nielegalnymi wycinkami drzew w lasach prywatnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i nadzorowanych przez ZZM, informujemy, że przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku, znoszące niektóre ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na ich działce nie dotyczą drzew w lasach.