Murawy kserotermiczne Bogucianka są jedną z najlepiej wykształconych i zachowanych form muraw nawapiennych na terenie Krakowa.

Kamieniołom Libana to najgłębsze i najrozleglejsze wyrobisko odkrywkowe a także element dziedzictwa kultury.

Z krakowskimi Plantami splecione są losy niejednego Zielonego Bohatera Krakowa.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wraz z Miejskim Centrum Dialogu informują, iż 9 kwietnia 2020 r. uruchomione zostaną konsultacje społeczne dotyczące planowanej realizacji projektu pn. “Tak dla Parku przy Karmelickiej”.

Dwa z zaproponowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej użytków ekologicznych to murawy kserotermiczne.