Poszukujemy pracowników na 2 stanowiska pracy w Centrum Edukacji Ekologicznej "Symbioza". Szczegóły poniżej. 

W ramach zwycięskiego projektu Budżet obywatelski miasta Krakowa 2018 r. w przyszłym roku nad Zalewem Bagry wybudowana zostanie „Tężnia solankowa”

Prezentujemy projekty zagospodarowania podwórek na os. Ogrodowym, Centrum A i Centrum B w ramach inwestycji pn. Spotkajmy się na podwórku - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty. W Radzie Dzielnicy XVIII są także do wglądu szczegółowe rysunki zagospodarowania do dn. 13 grudnia.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w roku 2019 zrealizował zadanie nieinwestycyjne dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. „Urządzanie terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019”.

W sobotę 7 grudnia zapraszamy na pierwsze morsowanie nad Bagrami.