Warsztaty Foto „WY - kadruj się na ZIELEŃ”

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wraz z Sekcją Dokumentacji Fotograficznej Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego organizuje unikalne warsztaty fotograficzne. Będą to spotkania adresowane dla osób początkujących, chcących zacząć swoją przygodę z fotografią. Celem warsztatów jest również zapoznanie uczestników z urokiem miejskich terenów zielonych. Każde z organizowanych spotkań będzie składało się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznych zajęć w plenerze odbywających się w różnych lokalizacjach Krakowa. Ich dobór pozwoli uczestnikom na jak najszersze i różnorodne spojrzenie na zielony krajobraz naszego miasta.

PARK MIEJSKI BAGRY WIELKIE – CZĘŚĆ WSCHODNIA
17 lutego 2017 r. podczas trzygodzinnych konsultacji społecznych mieszkańcy Krakowa mieli okazję przedstawić propozycje zagospodarowania terenu wokół Zalewu Bagry

Wielki sukces PARKU KRAKOWIAN!

W dniu 17 lutego 2017 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami Krakowa dotyczące propozycji zagospodarowania terenu wokół Zalewu Bagry a przede wszystkim ich wschodniej części. Celem spotkania było określenie realnych potrzeb dotyczących przyszłego charakteru tego miejsca. Uczestnicy konsultacji zostali podzieleni na cztery grupy. Każda wypracowała najistotniejsze elementy mające stać się podstawą stworzenia najlepszego rozwiązania architektoniczno-krajobrazowego dla Zalewu Bagry.

DRUGA EDYCJA PARKU KRAKOWIAN - JESIEŃ 2017