Wspólnie z Radą Dzielnicy XIII Podgórze oraz Instytutem Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej przy patronacie honorowym Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu ogłaszamy konkurs na koncepcję zagospodarowania Stawu Płaszowskiego.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zaprasza do składania ofert dotyczących opracowania studiów wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie udokumentowanego doświadczenia w postaci co najmniej 10 dokumentacji aplikacyjnych dla projektów inwestycyjnych, które uzyskały dofinansowanie ze środków europejskich, w tym co najmniej 5 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 lub na lata 2014-2020.

Akademia Młodego Krakowianina to projekt pilotażowy, skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy I-III). Ma na celu kreowanie wizerunku Krakowa jako gminy społecznie odpowiedzialnej, zaangażowanej w edukowanie dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie ekologii, bezpieczeństwa, a także tematyce związanej z funkcjonowaniem miasta jako nowoczesnej metropolii. Projekt, oprócz kształtowania wśród najmłodszych postaw prospołecznych i proekologicznych, umożliwia realizację zainteresowań kulturalnych
i sportowych.

W dniu 15 października 2016 r zakończyło się głosowanie mieszkańców na prace wyłonione w konkursie studialnym na zagospodarowanie terenu Zakrzówka. Mieszkańcy mogli wybrać jedną spośród czterech nagrodzonych prac. Głosowanie trwało od 1 października. Prace poddane ocenie mieszkańców dostępne były na stronie Zarządu Zieleni Miejskie w Krakowie – www.zzm.krakow.pl.

W dniu 23 września zainaugurowaliśmy w Parku Bednarskiego wspólnie ze Stowarzyszeniem Podgorze.pl oraz Radą Dzielnicy XIII "XV Podgórskie Dni Otwartych Drzwi". Przygotowanym wydarzeniem uczciliśmy również 120-lecie powstania Parku. Pięknym wprowadzeniem były odczytane wspomnienia założyciela - Wojciecha Bednarskiego, po których nastąpił brawurowy występ Orkiestry Dętej Solvay.