W dniu 30 sierpnia 2017 na Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza przy Radzie Miasta Krakowa przedstawiony został aktualny stan zaangażowania środków w ramach budżetu ZZM na rok 2017 wraz z podziałem na działania. Dane te prezentujemy również wszystkim mieszkańcom tutaj. Mamy nadzieję, że przedstawione zestawienie pozwoli w przystępny sposób na zapoznanie się z zakresem działań i wydatków Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie realizuje dwa zadania nieinwestycyjne dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zapraszamy do udziału w konferencji „DRZEWA – PRZYSZŁOŚĆ MIAST. Nowe rozwiązania i adaptacja w przestrzeni miejskiej.”
Konferencja odbędzie się 8 września w Krakowie, w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory Muzeum Historii Krakowa zlokalizowanej w samym sercu miasta przy Rynku Głównym 35. Program szczegółowy tutaj

Fundacja Łąka przy wsparciu Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza konkurs fotograficzno-plastyczny dotyczący łąk kwietnych w Krakowie, których mamy na ponad 100 000 m2  zlokalizowanych m.in. na Błoniach Krakowskich,w Parku Lotników, Park Jordana, Parku Skalskiego, Parku Rżąka czy ulicy Nowosądeckiej, Armii Krajowej, Marii Konopnickiej.