Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza konkurs pn. „Osiedlowe place zabaw”.

Rodzinne świętowanie po raz 8!

Wraz ze Stowarzyszeniem Nasza Olszanica zapraszamy w sobotę 27 kwietnia 2019 o godz. 11.00  na wiosenne sprzątanie terenu planowanego poszerzenia użytku ekologicznego Dolina Potoku Olszanickiego - enklawa zachodnia.

Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do dialogu technicznego  na potrzeby przygotowania postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na kompleksowej modernizacji oraz utrzymaniu obiektu Dworu w Wadowie.

Po cyklu spotkań konsultacyjnych dotyczących zagospodarowania ośmiu podwórek w ramach projektu "Spotkajmy się na podwórku".