Drodzy mieszkańcy,
jak wspominaliśmy wcześniej w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 i zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia i zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej zmieniliśmy formułę konsultacji.

Informujemy, że w związku z zaleceniami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do ograniczenia wizyt w miejscach publicznych do minimum.