W dniach 26-28 listopada Zarząd Zieleni Miejskiej gościł partnerów projektu LIFE URBANBREEN. Spotkanie śródokresowe projektu i wizyta monitorująca była okazją do przeglądu wszystkich przeprowadzonych działań i zaplanowania kolejnych. Nasi pracownicy oraz przedstawiciele R3 GIS, ProGea 4D, Anthea oraz Uniwersytetu w Mediolanie wzięli udział w szkoleniu na temat efektywnego zarządzania terenami zieleni oraz odbyli wizytę terenową w Parku Lotników, którego część jest obszarem pilotażowym projektu.

50 drzew w Parku Krakowian przy ul. Puszkarskiej zostało posadzonych. Łącznie rodzice dla swoich pociech posadzili już ponad 1400 drzew.

Pakiety sponsorskie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie to sposób m.in. na wzmacnianie wśród krakowskich firm poczucia społecznej odpowiedzialności biznesu oraz okazja do współdziałania, które owocuje akcjami zazieleniania naszego miasta.

Program OGRÓD z KLASĄ to projekt Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie skierowany do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kraków, który ma na celu inspirowanie i wspieranie szkół do zakładania ogrodów szkolnych – OGRODÓW Z KLASĄ

Kolejni mali mieszkańcy Krakowa wraz z rodzinami i z uśmiechem na ustach powiększyli Park Krakowian przy ul. Falistej. Akcja sadzenia 149 drzew  zorganizowana była przy współpracy Airport Balice.