Podsumowanie roku część III

Powiedzieć, że w roku 2023 wydarzyło się dużo, to jak nic nie powiedzieć. Doskonale o tym wie nasz Kraków w zieleni oraz Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza.
  • Ostatnio zmienione .

Podsumowanie roku 2023 - część II.

Codzienna praca to również realizacje nieco mniejsze, ale nie do przecenienia z punktu widzenia lokalności i potrzeb mieszkańców.
  • Ostatnio zmienione .

Podsumowanie 2023 roku!

Nowe parki, rewitalizacja tych istniejących, nowe parki kieszonkowe, mnóstwo zmodernizowanych placów zabaw, realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego, wydarzenia na których się spotkaliśmy, wspólne...
  • Ostatnio zmienione .

Budżet na kolejny rok uchwalony 

Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta Krakowa radni zdecydowali o kształcie przyszłorocznego budżetu. Kraków przeznaczy na zieleń ponad 167 mln zł.
  • Ostatnio zmienione .

Pierwszy ogród społeczny parcelowy!

Miasta jako przestrzenie mocno zurbanizowane coraz mocniej rozwijają idee ogrodnictwa miejskiego, w którym upatrują wielu zalet w kontekście szeroko pojętego łagodzenia negatywnych skutków zmian kl...
  • Ostatnio zmienione .