Koszenie

Pierwsze majowe koszenia za nami, przede wszystkim te najbardziej pilne ze względów bezpieczeństwa oraz te w miejscach reprezentacyjnych.

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście K...

Prezentacja projektu Parku Grzegórzeckiego

W dniu 23 maja 2022 r. w krakowskim Teatrze Variete przy ul. Grzegórzeckiej 71 odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym zaprezentowana została koncepcja zagospodarowania Parku Grzegórzeckiego.

Łąki kwietne na miejskich balkonach!

Od 2017 łąki kwietne podbijają Wasze serca. Z roku na rok ilość tych wielogatunkowych enklaw bioróżnorodności na terenie Krakowa sukcesywnie wzrasta - aktualnie ponad 30 hektarów.

Staw w Parku Lotników Polskich!

Staw w Parku Lotników Polskich jest główną atrakcją parku oraz punktem obowiązkowym na mapie Krakowa do odwiedzenia!

Konsultacje dot. Terenu przy ul. Padniewskiego

W dniach 10.03.-25.03.2022 r. odbyło się zbieranie uwag mieszkańców przeprowadzone w związku z opracowywaniem projektu zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy os. Centrum E a ul. bp. Filipa Padniewskiego...

Wierzba płacząca w Parku Krakowskim

Drzewa są dobrodziejstwem dla miast, odgrywają istotną rolę w ochronie przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych, produkują życiodajny tlen, a ze względu na swoją długowieczność są również...