Obwieszczenie o wyłożeniu dokumentacji urządzeniowej

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2022 r. poz. 672, 1726, 2311, z 2023 r. poz. 412.), w dniach od 12 lipca 2023 r. do dnia 9 września 2023 r., tj....