Informacja o zatwierdzonym UPUL K-34

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o zatwierdzeniu w dniu 07-07-2023 r Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu sporządzonego na okres od 01-01-2023 r. do 31-12-2032 r. dla dzielnicy Prądnik Biały...

Informacja o zatwierdzonym UPUL P-37

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o zatwierdzeniu w dniu 22-11-2023 r Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu sporządzonego na okres od 01-01-2023 r. do 31-12-2032 r. dla dzielnicy Dębniki Obręb...

Informacja o zatwierdzonym UPUL K-18

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o zatwierdzeniu w dniu 04-10-2023 r. Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu sporządzonego na okres od 01-01-2024 r. do 31-12-2033 r. dla dzielnicy Zwierzyniec...

Obwieszczenie o wyłożeniu dokumentacji urządzeniowej

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2022 r. poz. 672, 1726, 2311, z 2023 r. poz. 412.), w dniach od 12 lipca 2023 r. do dnia 9 września 2023 r., tj....