Miasta Europy Środkowej są świadkami rosnącej presji rynkowej na użytkowanie gruntów na cele mieszkaniowe w związku z postępującą urbanizacją, zwłaszcza na podmiejskich obszarach rolniczych. Skutkuje to utratą różnorodności biologicznej, zagraża żyzności gruntów oraz systemom żywnościowym. Równolegle wraz z rosnąca populacją ludności mieszkającej w miastach, rośnie zapotrzebowanie na grunty uprawne, które stanowić będą gwarant suwerenności żywieniowej tych miast na wypadek kryzysu. Co raz więcej mieszkańców ma tego świadomość czego odzwierciedleniem jest rosnąca popularność ogrodów społecznych.

Wszystko to, w połączeniu ze skutkami zmian klimatu wymaga nowego podejścia do użytkowania gruntów opartego na przyjaznych dla klimatu rozwiązaniach mających na celu zwiększenie odporności miast. Przeciwdziałanie niekontrolowanemu rozrastaniu się miast, regeneracja zdegradowanych obszarów podmiejskich, zachowanie bioróżnorodności oraz wzmocnienie lokalnych systemów żywieniowych – to przykładowe działania, które mogą pomóc.Dostrzegając społeczno-ekonomiczne i środowiskowe korzyści płynące z rolnictwa miejskiego partnerzy projektu postanowili wspólnie znaleźć przyjazne dla środowiska rozwiązanie ograniczające niekontrolowane rozlewanie się miast, które wspierałoby jednocześnie bardziej zrównoważony system żywnościowy.

W ramach partnerstwa przetestowane zostaną możliwe scenariusze rolnictwa miejskiego. Będziemy analizować aspekty zarządcze, biznesowe, środowiskowe i społeczne. Konsorcjum będzie próbować również zaangażować różnorodne grupy interesariuszy ze strony producentów, konsumentów czy decydentów na różnych szczeblach.

Rezultatem projektu będą modele rolnictwa miejskiego i oparte na nich plany działania na rzecz rolnictwa na obrzeżach miast, mające na celu ograniczenie suburbanizacji  i zapewnienie lokalnej zdrowej żywności, przyczyniając się w ten sposób do przejścia na zrównoważone systemy żywnościowe zgodnie ze strategią „Od pola do stołu”.

Projekt oficjalnie rozpoczął się 1 kwietnia 2023 i potrwa do końca marca 2026.

Budżet projektu: 2,24 mln €

Partnerzy projektu:

  • Budapeszt, Dzielnica III Óbuda-Békásmegyer, Węgry
  • Zagrzeb, Urząd Miejski ds. gospodarki, zrównoważonego rozwoju środowiska i planowania strategicznego, Chorwacja
  • Miasto Turyn, Włochy
  • Konsorcjum Kooperatyw Społecznych KAIROS, Włochy
  • Gmina Miejska Kraków, Polska
  • Miasto Ljubljana, Słowenia
  • Instytut Gospodarki Obiegu Zamkniętego, Węgry
  • Uniwersytet Óbuda, Węgry
  • Stowarzyszenie DOVES-FEE, Słowenia