PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 - korekta

Tytuł Data dodania
2017
Wyłonienie Wykonawcy usługi opracowania kompletnej pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana w Krakowie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na działce nr 182/5 obręb 12 jedn. ewid. Krowodrza, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 27/2017 2017-04-28
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenia robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego – budowa tężni solankowej”, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 16/2017 2017-04-27
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji dostaw związanych z nasadzeniem i zagospodarowaniem terenu położonego na obszarze GMK, zgodnie z założeniem projektowym, dotyczącymi otoczenia Centrum Kongresowego ICE, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. znak sprawy: 27/2017 2017-04-25
[ otwarcie ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 19/2017. 2017-04-20
[ wynik ] Opracowanie kompletnej pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana w Krakowie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na działce nr 182/5 obręb 12 jedn. ewid. Krowodrza, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 14/2017. 2017-04-14
[ wynik ] Dostawa związana z nasadzeniem i zagospodarowaniem dwóch terenów położonych na obszarze GMK zgodnie z założeniami projektowymi w odniesieniu od jednej do dwóch części, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 24/2017. 2017-04-13
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy parku Stacja-Wisła przy ul. Zabłocie w Krakowie, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 23/2017. 2017-04-13
[ otwarcie ] Dostawa związana z zakupem roślin i wykonaniem kwietników dywanowych oraz zakup i nasadzenie roślin cebulowych w ramach zadania III edycji Budżetu Obywatelskiego pn. „Kwitnące Parki Dzielnicy IV Prądnik Biały”, dla ZZM w Krakowie. 2017-04-12
[ wynik ] Opracowanie kompletnej pełno - branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek” w Krakowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonaniem makiety architektoniczno-urbanistycznej, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 21/2017 2017-04-05
[ otwarcie ] Realizacja robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym, rejon ul. Kobierzyńskiej, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 17/2017. 2017-03-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji w latach 2017 i 2018 usług związanych z pielęgnacją wykonanych w 2016 roku nasadzeń drzew, krzewów i bylin na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.znak sprawy 18/2017. 2017-03-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040” wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 9/2017. 2017-03-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy realizacji robót budowlanych związanych z remontem zjazdu i ciągów pieszych na terenie Parku Dąbie, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 13/2017 2017-03-22
[ wynik ] Realizacja robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym, rejon ul. Gdyńskiej w Krakowie. Znak sprawy 15/2017. 2017-03-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z pielęgnacją wykonanych w 2016 roku nasadzeń drzew, krzewów i bylin na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak 12/2017. 2017-03-08
[ wynik ] Zakup i dostawa nasion oraz założenie i pielęgnacja łąk kwietnych w pasach drogowych i parkach o łącznej powierzchni 100.000,00 m2 na terenach Gminy Miejskiej Kraków, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 11/2017. 2017-03-02
[ wynik ] Realizacja robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym, rejon ul. Gdyńskiej, dla ZZM w Krakowie. 2017-03-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania koncepcji projektowej, a następnie na jej podstawie realizacji kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego parku w Czyżynach w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2017-03-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Krakowskiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 8/2017 2017-02-28
[ wynik ] Dostawa wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2017 oraz pielęgnacją w latach: 2017-2018, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 7/2017. 2017-02-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej inwentaryzacji istniejącej infrastruktury oraz wykonania kompletnych projektów budowlanych, w odniesieniu od jednej do dziesięciu części zamówienia dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. znak sprawy: 3/2017 2017-02-15
[ wynik ] Usług w zakresie utrzymania zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2017-2019, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 5/2017 2017-02-04
[ wynik ] Opracowanie dokumentacji projektowych doposażenia i zagospodarowania ogródków jordanowskich, placów zabaw, boisk i zieleńcy na terenach GMK, w odniesieniu od jednej do dwunastu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 4/2017. 2017-01-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego Parku Reduta w Krakowie i pawilonu wielofunkcyjnego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 2/2017 2017-01-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z pielęgnacją i wycinką drzew na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach, ogródkach jordanowskich i w pasach drogowych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 1/2017. 2017-01-13
2016
Zapytanie ofertowe na: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Utworzenie Parku Reduta” na potrzeby aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie- znajduje się pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=80888 2016-11-09
Zapytanie ofertowe na: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Park Zabłocie: Stacja – Wisła” na potrzeby aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie- znajduje siępod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=80889 2016-11-09
Zapytanie ofertowe na zadanie: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Zagospodarowanie Parku Duchackiego” na potrzeby aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie- znajduje się pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=80885 2016-11-09
[ wynik ] Dostawa jednej sztuki kosiarki samojezdnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. znak sprawy 65/2016. 2016-11-09
wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją Ogródka Jordanowskiego przy ul. Korpala w Krakowie – Etap I - zamówienie z wolnej ręki 2016-11-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie budowy obiektów małej architektury określonych jako wielopokoleniowy plac zabaw, tzw. Smoczy Skwer, zlokalizowanych na terenie Parku Lotników Polskich, Parku Dąbie i Parku Rzecznego Wilga, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy:64/2016 2016-10-31
[ wynik ] Wykonanie nasadzeń roślin, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 62/2016. 2016-10-28
Wyłonienie Wykonawcy usług uzupełniających, dotyczących realizacji sadzenia i pielęgnacji roślin, odpowiednio dla założeń projektowych opisanych w projekcie A dla realizacji przy Al. Krasińskiego, projekcie D dla realizacji przy Al. Słowackiego oraz w projekcie F dla realizacji przy Młynówce Królewskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie - zamowienie z wolnej reki 2016-10-28
Wyłonienie Wykonawcy usług uzupełniających, dotyczących realizacji sadzenia i pielęgnacji roślin, odpowiednio dla założeń projektowych opisanych w projekcie B dla realizacji przy ul. Chopina, Szymanowskiego oraz projekcie C dla realizacji w Parku Kleparskim, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. - zamówienie z wolnej ręki 2016-10-28
[ wynik ] Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenach Gminy Miejskiej Kraków, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 58/2016. 2016-10-18
[ wynik ] Remont ciągów pieszych na terenie Parku Krowoderskiego, Parku Młynówka Królewska oraz Parku Dąbie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 59/2016 2016-10-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z utrzymaniem zieleni wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach, w pasach drogowych, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 57/2016. 2016-10-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z sadzeniem drzew, krzewów i bylin oraz ich pielęgnacja na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 56/2016. 2016-09-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dla zadania pn. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowi. Znak sprawy: 54/2016 2016-09-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w zakresie modernizacji Ogródka Jordanowskiego w Parku Kościuszki i Ogródka Jordanowskiego przy ul. Siewnej, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 55/2016. 2016-09-27
[ wynik ] Sadzenie drzew, krzewów i bylin na terenach GMK (parki, zieleńce, pasy drogowe, zieleń osiedlowa, place zabaw) z podziałem na 4 zadania odpowiadające obszarom: I – Śródmieście, II – Krowodrza, III- Podgórze, IV - Nowa Huta. Znak sprawy 46/2016. 2016-08-01
[ wynik ] Budowa Ogródka Jordanowskiego na Ruczaju, przy ul. Lubostroń i ul. Szwai, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 50/2016. 2016-07-27
[ wynik ] Budowa Ogródka Jordanowskiego na działkach zlokalizowanych w Dzielnicy Podgórze, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 49/2016 2016-07-27
[ wynik ] Budowa Ogródka Jordanowskiego w rejonie ul. Kobierzyńskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 51/2016. 2016-07-27
[ wynik ] Zagospodarowanie Plant Krakowskich na części działki nr 471/5 obr. 1 Śródmieście /tzw. Plantuś/, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 52/2016 2016-07-27
[ wynik ] Opracowanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych dla budowy wybiegu dla psów na terenie działek nr 157/260, 147/262, 158/36, 158/37, 157/236 obr. jedn. ewid. Dzielnica Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 47/2016 2016-07-27
[ wynik ] Budowa obiektów małej architektury (urządzeń zabawowych, komunalnych), w miejscu publicznym, w ramach doposażenia istniejącego ogródka jordanowskiego, położonego przy ul. Widok, działka nr 194/2, obręb 16, jedn. ewid. Śródmieście w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 48/2016 2016-07-27
[ wynik ] Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 45/2016 2016-07-26
[ wynik ] Zagospodarowanie Plant Krakowskich na części działki nr 540/15 obr. 1 Śródmieście /dzikie planty/, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 44/2016. 2016-07-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu małej architektury na terenach Gminy Miejskiej Kraków oraz dostawa małej architektury do magazynu Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie mieszczącego się przy ul. Reymonta 20. znak sprawy 41/2016. 2016-07-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie (opracowania kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego Parku Stacja-Wisła w Krakowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego pawilonu wielofunkcyjnego) dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 41/2016 2016-07-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją Ogródka Jordanowskiego przy ul. Korpala w Krakowie - Etap I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. znak sprawy 43/2016. 2016-07-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dla zadania pn. Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego na działce nr 373/9 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Kościuszki w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej.Znak sprawy 39/2016 2016-06-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług polegających na wykonaniu prac pielęgnacyjnych drzew, wycinaniu drzew, na terenach Gminy Miejskiej Kraków (parki, zieleńce, pasy drogowe, zieleń osiedlowa, place zabaw) w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, odpowiadających obszarom: I - Śródmieście, II - Krowodrza, III - Podgórze, IV- Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2016-06-29
[ wynik ] zakupu oraz dostawy jednej sztuki samochodu typu minibus, siedmioosobowego, wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego, z ubezpieczeniem OC, AC, NW oraz obsługa rejestracji, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ZNAK SPRAWY 40/2016 2016-06-24
[ wynik ] Usługi w zakresie gospodarki leśnej - koszenie łąk nowohuckich oraz utrzymanie polan widokowych i rekreacyjnych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 041.36.2016. 2016-06-17
[ wynik ] Dostawa jednej sztuki zamiatarki komunalnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2016-06-16
[ wynik ] Doposażenie ogródka jordanowskiego w rejonie ul. Śliskiej w Krakowie, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 041.35.2016. 2016-06-16
[ wynik ] Budowa Ogródka Jordanowskiego na osiedlu Lubocza w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 041.33.2016. 2016-06-15
[ wynik ] Zakup oraz dostawa jednej sztuki samochodu typu minibus, siedmioosobowego, wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego, z ubezpieczeniem OC, AC, NW oraz obsługa rejestracji, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie znak sprawy 34/2016 2016-06-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją Ogródka Jordanowskiego przy ul. Korpala w Krakowie - Etap I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie znak sprawy 19/2016 2016-06-08
[ wynik ] Utrzymania zieleni niskiej w latach 2016 – 2018 na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Znak sprawy 23/2016 2016-05-16
[ wynik ] Dostawa jednej sztuki zamiatarki komunalnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. znak sprawy 18/2016 2016-05-16
[ wynik ] Posadowienie czterech rzeźb artystki UNESCO Hedvy Ser na Bulwarze Kurlandzkim w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, znak sprawy 22/2016 2016-05-12
[ wynik ] Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2016 roku. Znak sprawy 21/2016 2016-04-25
[ wynik ] Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zalewie Bagry w Krakowie, znak sprawy 20/2016 2016-04-21
[ wynik ] „ Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego, działka nr 373/9 obr. 14 Krowodrza przy ul. Kościuszki”, znak sprawy 17/2016 2016-04-06
[ wynik ] Dostawa samochodów: jednego terenowego oraz dwóch samochodów dostawczych. Znak sprawy: 16/2016 2016-04-04
[ wynik ] Dostawa maszyn ogrodniczych dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, znak sprawy: 13/2016 2016-03-31
[ wynik ] Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów wraz z interwencyjnym sadzeniem drzew, krzewów i bylin na terenach GMK (parki, zieleńce, pasy drogowe, zieleń osiedlowa, place zabaw) z podziałem na 4 zadania odpowiadające obszarom: I – Śródmieście, II – Krowodrza, III – Podgórze, IV – Nowa Huta, znak sprawy 8/2016 2016-03-29
[ wynik ] Budowa placu zabaw na terenie Parku Miejskiego im. dra Henryka Jordana w Krakowie „od dzieciaka do starszaka- gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana”, znak sprawy: 15/2016 2016-03-25
[ wynik ] Dostawa samochodów: terenowy oraz dostawcze. Znak sprawy 14/2016. 2016-03-23
[ wynik ] Modernizacja Skateparku w Parku Jordana dz. nr 182/5 obr. 12 jedn. ewid. Krowodrza Kraków, znak sprawy 11/2016 2016-03-18
[ wynik ] Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego, działka nr 373/9 obr. 14 Krowodrza przy ul. Kościuszki, znak sprawy 9/2016 2016-03-16
Doradcze usługi architektoniczne 2016/S 047-078807. Ogłoszenie o konkursie. 2016-03-08
[ wynik ] Dostawa oraz obsługa rejestracji sześciu samochodów z napędem hybrydowym na potrzeby realizacji zadań statutowych ZZM w Krakowie. Znak sprawy 6/2016. 2016-03-03
[ wynik ] Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2016 roku znak sprawy 5/2016 r. 2016-02-23
[ wynik ] Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2016 roku. Znak sprawy 4/2016. 2016-02-16
[ wynik ] Utrzymanie zieleni niskiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach: 2016, 2017, 2018 z podziałem na zadania. Znak sprawy 3/2016. 2016-02-09
[ wynik ] Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 2/2016. 2016-01-20
[ wynik ] Utrzymanie zieleni niskiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach i w pasach drogowych - dot. obszaru 9. Znak sprawy 1/2016 2016-01-11
2015
[ wynik ] Dostawa maszyny komunalnej - ciągnika. Znak Sprawy 10/2015 2015-11-30
[ wynik ] Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów w Krakowie. Znak sprawy 9/2015. 2015-11-30
[ wynik ] Dostawa plotera dla potrzeb ZZM w Krakowie. Znak sprawy 7/2015. 2015-11-20
[ wynik ] Zagospodarowanie obszaru Ronda Ofiar Katynia i Ronda Janiny Lewandowskiej. Znak sprawy 6/2015. 2015-11-18
[ wynik ] Utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach i w pasach drogowych z podziałem na 15 części. Znak Sprawy 5/2015. 2015-11-05
[ wynik ] Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na trzy obszary. Znak sprawy 4/2015. 2015-10-27
[ wynik ] Utrzymanie zieleni niskiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na sześć części. Znak sprawy 3/2015. 2015-10-09
[ wynik ] Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów na terenie Dzielnic II -XVIII w Krakowie. Znak sprawy 2/2015. 2015-09-16
[ wynik ] Utrzymanie zielni niskiej i wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach i pasach drogowych - Obszar I - Śródmieście. Znak sprawy 1/2015. 2015-09-03